Lubelska Księga Standardów – Stare Miasto

Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie Lubelskiej Księgi Standardów czyli zbioru zasad i wskazówek dotyczących ładu
przestrzennego oraz kompozycyjnego obszaru Starego Miasta w Lublinie.

 

Zespół autorski: Michał Ćwiek, Mateusz Kunkiewicz, Krzysztof Jaraszkiewicz
Nadzór i współpraca: Marek Poznański – Menadżer Śródmieścia – Biuro Rewitalizacji
Redakcja: Justyna Szurek, Dominika Migryt, Monika Góźdź
Rysunki techniczne: Jan Wilk
Opracowanie graficzne i skład: Jakub Jarzębowski, Eliasz Gola